สาธารณรัฐวานูอาตู

รู้จักประเทศวานูอาตู

ภาพรวมประเทศสาธารณรัฐวานูอาตู ประกอบด้วยเกาะจำนวนประมาณ 83 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ อยู่ทิศตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนิวแคลิโดเนีย ทางทิศตะวันตกของประเทศฟิจิ และทางทิศใต้ของหมู่เกาะโซโลมอน

ชื่อของประเทศนี้ในบุคอาณานิคมคือ นิวเฮบริดีส์ (New Hebrides)
ในปี ค.ศ. 2006 วานูอาตูได้รับการจัดอันดับใน Happy Planet Index ว่า เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

ข้อมูลทั่วไป

 • พื้นที่ : 12,190 ตารางกิโลเมตร
 • เมืองหลวง : กรุงพอร์ตวิลล่า (Port Vila)
 • ประชากร : 250,000 คน (ในปี พ.ศ. 2555)
 • ภาษาทางการ : ภาษาบิสลามา (Bislama) ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
 • ศาสนา : คริสต์
 • ประมุขของรัฐ : H.E. Iolu Johnson Abbil Kaniapnin ประธานาธิบดี
 • หัวหน้ารัฐบาล : The Hon. Moana Carcasses นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ : The Hon. Edward Natapei
 • สถาปนาความสัมพันธ์กับประเทศไทย : 21 กันยายน 2525

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและดัชนีชี้วัด

 • สกุลเงิน : วาตู (Vatu)
 • GDP : 787 ล้าน USD (ในปี พ.ศ. 2555)
 • GDP per capita : 3,142
 • GDP Growth : ร้อยละ 2.3
 • อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.4

การคมนาคม

การคมนาคมในวานูอาตูสามารถกระทำได้ 3 วิธี คือ

 1. ทางอากาศ
  วานูอาตูมีสนามบินนานาชาติ 1 แห่งชื่อ “Bauerfield Airport” ตั้งอยู่บน เกาะ Efate ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่กรุงพอร์ต วิลล่า เมืองหลวงของวานูอาตู และมีสนามบินภายในประเทศอีก 2 แห่ง คือ (1) Pekoa Airport ตั้งอยู่ที่เมือง Loganville บนเกาะ Espiritu Santo ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของวานูอาตู และเป็นประตูสู่เมืองต่าง ๆ ทางภาคเหนือของวานูอาตู และ (2) Whitegrass Airport ตั้งอยู่ที่เกาะ Tanna ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ของวานูอาตูและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ สนามบินทั้งสามแห่งนี้บริหารจัดการโดย Airports Vanuatu Limited (AVL) สายการบินที่ให้บริการบินไปวานูอาตู ได้แก่ Air Pacific, Air Vanuatu, Aircalin, Pacific Blue, Qantas
 2. ทางเรือ
  เนื่องจากวานูอาตูประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ จำนวน 83 เกาะ การเดินทางจึง สามารถใช้เรือโดยสาร โดยมีบริษัทฯ หลายแห่งให้บริการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างเกาะ (interisland) ได้แก่ Marine Consultancy Services, MV Makila II Shipping, P R D Trading, Windward Holding Ltd. เป็นต้น (รายละเอียดบริษัทต่าง ๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์http://www.santovanuatu.com/santo?id=31)
 3. ทางบก
  ถนนในวานูอาตูมีความยาวทั้งสิ้น 1,070 กิโลเมตร เป็นถนนที่ราดยางแล้ว 256 กิโลเมตร และเป็นถนนดินลูกรัง 814 กิโลเมตร

แหล่งที่มาของภาพ :
http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Vanuatu

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Vanuatu.svg
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nh.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VANUATU,_100_Vatu.jpg