โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

สินค้าและบริการจัดงานแต่งงานและฮันนีมูน

เหตุผล :

  1. จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าและบริการจัดงานแต่งงานและ ฮันนีมูนมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าและบริการนี้ คิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 7.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้า ปทท.ทั้งหมด (ประมาณ 1.58 ล้านคนในปี พ.ศ. 2555)

  2. จากสถิติ พบว่า จำนวน circulation นิตยสารที่เกี่ยวกับการแต่งงานและ ฮันนีมูน ไม่ต่ำกว่า 25,000 คนต่อฉบับ และมีผู้อ่านไม่ต่ำกว่า 80,000 คนต่อฉบับ

  3. ผู้ประกอบการนำเที่ยวรายใหญ่ รวมถึงผู้ประกอบการรายกลาง และรายเล็กของออสเตรเลียจัด package นำเที่ยวสำหรับกลุ่มความสนใจเฉพาะมากขึ้น

  4. หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของหลายประเทศได้จัดทำข้อมูลด้านการ ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มเผยแพร่ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์มากขึ้น

10/15/2014กลับหน้าหลัก