ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

บริการ

ธุรกิจบริการที่นักธุรกิจไทยนิยมเข้าไปลงทุนในออสเตรเลีย ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร และนวดไทย/สปา


ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารไทยเป็นที่นิยมในตลาดออสเตรเลียอย่างมากและเติบโตสูงติดอันดับ 1 ใน 3 ของอาหารต่างชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ปัจจุบัน มีร้านอาหารไทยที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียประมาณ 1,600 แห่ง

รัฐ ร้านอาหารไทย
Tasmania 15
NT 11
SA 77
ACT 24
VIC 422
QLD 257
NSW 677
WA 125
ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

ธุรกิจนวดไทย/สปา

ธุรกิจนวดไทย/สปาในออสเตรเลียได้รับความนิยมทั้งจากชาวออสเตรเลียและนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังมีโอกาสการลงทุนเพิ่มอีกมาก ร้านนวดไทย/สปาในออสเตรเลียมีมากกว่า 600 ร้าน ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2560 (ตารางการคาดการณ์สถิติมูลค่าธุรกิจด้านสุขภาพและสปา ปี 2555 – 2560) มูลค่าจากการทำธุรกิจสปาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และคู่แข่งในธุรกิจนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ผู้ที่สนใจทำธุรกิจนี้จึงต้องรักษาคุณภาพ การบริการ และออกแบบสถานบริการให้ได้มาตรฐาน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่มีประสิทธิภาพ


ตารางการคาดการณ์สถิติมูลค่าธุรกิจด้านสุขภาพและสปา ปี 2555 – 2560

ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  94.7 97.4 100.6 104.1 108.2 113.0
สปา 532.9 544.4 556.4 568.7 581.5 594.7
- Destination Spas  304.2 313.3 322.4 331.5 340.4 349.3
- Hotel/Resort Spas  222.5 224.7 227.4 230.6 234.3 238.5
- Other Spas  6.2 6.4 6.5 6.7 6.8 7.0
Health and Wellness Tourism  627.6 641.8 657.0 672.8 689.7 707.7
ที่มา : Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources

บริการ


บริการเชิงสุขภาพและความงาม เช่น นวดแผนไทยและสปา ถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากชื่อเสียง คุณภาพ และราคาที่สมเหตุสมผล

นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเกี่ยวกับโรงแรมและที่พักอาศัยในรัฐนิวเซาท์เวลส์มากขึ้น เช่น การลงทุนของกลุ่ม TCC (เครือเบียร์ช้าง) ในโรงแรมในเครือ Fraser Suites & Residence หรือกลุ่มไมเนอร์กรุ๊ปที่มีการลงทุนโรงแรมในเครือ Oaks