ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

สินค้าและบริการกอล์ฟ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าและบริการกอล์ฟมีแนวโน้ม สูงขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าและบริการนี้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.2...

สินค้าและบริการจัดงานแต่งงานและฮันนีมูน
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าและบริการจัดงานแต่งงานและ ฮันนีมูนมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าและบริการนี้ คิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 7.5 ...

สินค้าและบริการเชิงสุขภาพและความงาม
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าและบริการเชิงสุขภาพและ ความงามมีแนวโน้มสูงขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าและบริการนี้ คิดเป็นสัดส่วน ประมาณ ร้อยละ 5.6...

ยานยนต์และส่วนประกอบ
ปัจจุบันผู้ประกอบการรถยนต์ของออสเตรเลียนำเข้าสินค้ายานยนต์และส่วนประกอบจากไทย รวมถึงนิยมย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศไทย...

อาหารทะเล
ออสเตรเลียมีความต้องการสินค้าอาหารทะเลมากกว่าที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ ดังนั้น โอกาสนำเข้าสินค้าทะเลจากต่างประเทศของออสเตรเลียจึงมีอยู่มาก ...