หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands)

รู้จักประเทศหมู่เกาะโซโลมอน

ภาพรวมประเทศหมู่เกาะโซโลมอนเป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศปาปัวนิวกินี และเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพ (Commonwealth) ได้รับเอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2521 มีพื้นที่รวม 28,900 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ 992 เกาะ แบ่งการปกครองเป็น 9 จังหวัด (province) มีเกาะขนาดใหญ่ 5 เกาะ ได้แก่ Guadalcanal ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงโฮเนียรา เมืองหลวงของหมู่เกาะโซโลมอน Choiseul New Georgia Malaita, Makira เป็นต้น

ในระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2546 เกิดสงครามกลางเมือง เนื่องจากปัญหาการคอรัปชั่น ซึ่งเชื่อว่าชนวนเหตุมาจากการพัวพันกับกลุ่มนักการเมืองชาวจีนในพื้นที่ ทำให้มีการเผา China Town ในเมืองหลวง (กรุงโฮเนียรา) และความรุนแรงระหว่างชาว Malaitan และ Guadalcanal ทำให้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ โดยรุนแรงถึงขั้นที่ปศุสัตว์ถูกฆ่าตาย เพื่อเป็นอาหารในระหว่างสงครามจนหมดเกาะ ปัจจุบัน จำเป็นต้องนำเข้าจากวานูอาตู

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ผู้นำประเทศสมาชิก Pacific Islands Forum (PIF) 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ฟิจิ ตองกา และซามัว จึงได้ลงนามความตกลง Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI) กับรัฐบาลหมู่เกาะโซโลมอน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หมู่เกาะโซโลมอนโดยการส่งทหาร ตำรวจ และผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปช่วยเหลือหมู่เกาะโซโลมอนในการรักษาความสงบ อย่างไรก็ตาม เมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้มีการถอนกำลังทหารออกทั้งหมดแล้ว คงเหลือเพียงกองกำลังตำรวจรักษาความสงบบางส่วน


ข้อมูลทั่วไป

 • เมืองหลวง : กรุงโฮเนียรา (Honiara)
 • ประชากร : 597,284 (เดือนกรกฎาคม 2556)
 • ภาษาทางการ : ภาษาพิจิน (Pijin) หรือ พิดจิน (Pidgin) และภาษาอังกฤษ
 • ศาสนา : คริสต์
 • ประมุขของประเทศ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร โดยมี Sir Frank Kabui เป็นผู้สำเร็จราชการ (Governor-General)
 • หัวหน้ารัฐบาล The Honourable Gordon Darcy Lilo นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีต่างประเทศ The Hon Clay ForauSoalaoi MP
 • ความสัมพันธ์กับประเทศไทย สถาปนาความสัมพันธ์กับไทย 2 พฤษภาคม 2529
ข้อมูลทางเศรษฐกิจและดัชนีชี้วัด

 • GDP : 997 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2555)
 • GDP per capita : 1,763 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2555)
 • Real GPD Growth : ร้อยละ 4.8 (2555)
 • อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 5.9 (2555)
 • สินค้าส่งออก : ไม้ ปลา มะพร้าวแห้ง น้ำมันปาล์ม โกโก้
 • สินค้านำเข้า : อาหาร เครื่องจักร น้ำมัน เคมีภัณฑ์
 • สกุลเงิน : ดอลลาร์โซโลมอน (Solomon Islands Dollar – SBD) (1 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 7.33 ดอลลาร์โซโลมอน และ 1 ดอลลาร์โซโลมอน ประมาณ 4.40 บาท)
 • ทรัพยากรธรรมชาติ : ป่าไม้ สัตว์น้ำ ทอง
 • อุตสาหกรรม : ประมง เหมืองแร่ ป่าไม้กสิกรรม
 • ตลาดส่งออก : จีน ออสเตรเลีย ไทย อิตาลี
 • ตลาดนำเข้า : ออสเตรเลีย สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย

การคมนาคม

ประชากรของหมู่เกาะโซโลมอนอาศัยอยู่ตามเกาะมากกว่า 300 เกาะ ทำให้มีความลำบาก ด้านการขนส่ง การจัดส่งสินค้า ส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าระหว่างเกาะมีราคาแพงมาก เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงและการผูกขาดการให้บริการ ดังนั้น การเดินทางส่วนใหญ่ภายในหมู่เกาะโซโลมอนจึงจะใช้เรือและเครื่องบินเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการบินของหมู่เกาะโซโลมอนยังต้องมีการพัฒนาอีกมาก

เนื่องจากมีเกาะจำนวนมาก การคมนาคมขนส่งภายในหมู่เกาะโซโลมอนจึงใช้เรือเป็นหลัก (ประมาณร้อยละ 85) ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในสภาพที่ล้าหลัง นอกจากนี้ กรุงโฮเนียรามีถนนคอนกรีตสายหลักเลียบเกาะ Guadacanal เพียงสายเดียวคือ Mendana Avenue โดยมีอาคารราชการ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก บริษัทห้างร้าน ตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน ส่วนถนนเส้นอื่น ๆ เป็นดินลูกรัง ส่วนใหญ่ชำรุดเสียหาย เนื่องจากฝนตกและขาดการดูแล

บริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดคือ Telekom มีเครือข่ายครบทุกเกาะ และมีระบบ 3G แต่มีค่าใช้จ่ายแพงมาก การใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างประเทศ อาทิ ระหว่างกรุงโอเนียรากับกรุงแคนเบอร์รา (ออสเตรเลีย) มีค่าใช้จ่ายประมาณ 30 บาทต่อ 1 นาที

กรุงโฮเนียรามีสนามบินนานาชาติเพียง 1 แห่ง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีโครงการก่อสร้างสนามบิน Munda เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ใน Western Province เกาะ New Georgia เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต และมีโครงการที่จะเปิดเส้นทางบินตรงกับประเทศต่าง ๆ มากขึ้น นอกเหนือจากที่บินผ่านเมืองในออสเตรเลีย (นครบริสเบน)


แหล่งที่มาของภาพ :
http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Islands
http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_Solomon_Islands
http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Islands_dollar