กฎระเบียบที่ควรรู้

การเงินและการธนาคาร

ระบบการเงินและการธนาคาร

ระบบการเงินของออสเตรเลียมีเสถียรภาพและสภาพคล่องสูง โดยมีธนาคารกลาง ออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia) เป็นองค์กรอิสระ รับผิดชอบด้านนโยบายการเงิน เสถียรภาพของระบบการเงิน และการกำหนดระเบียบการใช้จ่าย และมีหน่วยงานวางระเบียบระบบการเงินอีก 2 หน่วยงาน คือ

 1. Australian Prudential Regulation Authority (APRA)
 2. Australian Securities and Investment Commission (ASIC)
  และมีสภา (council of financial regulators) ที่ประกอบด้วยผู้แทนของทั้ง 3 หน่วยงาน กำกับดูแลและประสานงานด้านนโยบายและการปฏิบัติ

ตลาดการเงิน ตลาดหนี้ตราสารทุน และอนุพันธ์

ตลาดเงินทุนของออสเตรเลียเป็นระบบการเงินชั้นนำของโลกอันดับที่ 5 จาก 57 อันดับ และเป็นตลาดหนี้ตราสารหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 และตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


รายชื่อสถาบันทางการเงิน

ออสเตรเลียมีธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญ 4 ธนาคาร คือ

 1. Commonwealth Bank
 2. Australia and New Zealand Bank
 3. National Australia Bank
 4. Westpac Bank

นอกจากนี้ ยังมีธนาคารขนาดเล็ก สถาบันการเงินในรูปแบบสหกรณ์ และธนาคารต่างประเทศมากกว่า 100 สถาบัน

ระบบการชำระเงิน

 1. วิธีการชำระเงินที่ใช้ในออสเตรเลียมีหลายทาง
  ได้แก่ เงินสด เช็ค เครดิตการ์ด Electronic fund transfer at point of sale (EFTPOS) (คือ บริการหักบัญชีเงินฝาก ณ จุดขาย โดยการหักยอดเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรและโอนไปยังบัญชีเงินฝากของร้านค้าผู้รับบัตรทันที) และ ATM
 2. ช่องทางการชำระเงินในออสเตรเลีย ได้แก่
  • ธนาคารภายในออสเตรเลีย
  • SWIFT Payments Delivery System (SWIFT PDS) เป็นระบบการชำระเงินสำหรับใช้ชำระเงินที่มีมูลค่าสูง ซึ่งบริหารงานโดย Australian Payments Clearing Association โดยชำระเงินด้วยสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการชำระเงินทำในนามของลูกค้าผ่านธนาคารต่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนในออสเตรเลีย โดยการชำระเงินระบบนี้ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อสั่งจ่ายผ่านระบบ SWIFT ไปยัง RITS (ระบบการชำระเงินของออสเตรเลีย) โดยการชำระเงินนี้เป็นลักษณะ real time
  • BPAY คือรูปแบบการชำระเงินที่สามารถใช้ในการตั้งค่าการชำระเงินอัตโนมัติด้วย BPAY ซึ่งสามารถ ชำระเงินทางอิเลคโทรนิคหรือทางโทรศัพท์ เป็นระบบชำระเงินในออสเตรเลียที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลจาก Australian Payments Clearing Association (APCA)

การโอนเงินระหว่างประเทศ

การโอนเงินระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียสามารถทำได้หลายช่องทาง และมีความสะดวกในการดำเนินการเป็นอย่างมาก ดังนี้

 • โอนเงินผ่านธนาคารของออสเตรเลียโดยเสียค่าธรรมเนียม ตามที่ทางธนาคารได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ ได้แก่ Commonwealth Bank เสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ 30 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อครั้ง หรือหากต้องการให้เก็บค่าธรรมเนียมปลายทางสามารถแจ้งทางธนาคารให้ดำเนินการได้ เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ธนาคารของออสเตรเลีย
 • โอนเงินผ่านธนาคารของประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดจากเวปไซต์ธนาคารของไทย
 • โอนเงินผ่านบริษัทบริการโอนเงินระหว่างประเทศ เช่น Western Union เป็นต้น
 • กรณีจำนวนเงินไม่มาก สามารถนำบัตร ATM ของธนาคารไทยมากดเงินจากตู้ ATM ในออสเตรเลีย โดยเสียค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการครั้งละ 2.5-3.0 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อครั้ง