หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

  ชื่อหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง เว็บไซต์
1. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) http://dfat.gov.au
2. Department of Immigration and Border Protection http://www.immi.gov.au
3. Department of Industry http://www.industry.gov.au
4. Department of Employment http://employment.gov.au
5. Department of Finance http://www.finance.gov.au
6. Austrade  http://www.austrade.gov.au/
7. Business.gov.au 
An online government resource for the Australian business community
http://www.business.gov.au
8. Australian Bureau of Statistics http://www.abs.gov.au
9. Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)  http://www.accc.gov.au/about-us/international-relations#aims-of-our-international-activities
10. Australian Taxation Office (ATO)  https://www.ato.gov.au
11. Digital Business http://www.digitalbusiness.gov.au


  ชื่อหน่วยงานภาครัฐในแต่ละรัฐ เว็บไซต์
1. Australian Government Australian Trade Commission http://www.austrade.gov.au
2. Australian Capital Territory (ACT) Government
Department of Foreign Affairs and Trade
http://www.business.act.gov.au
3. Australian Western Australia Government
Department of State Development
http://www.dsd.wa.gov.au
4. NSW government Department of Trade and Investment http://www.business.nsw.gov.au
5. Northern Territory government Investnt http://www.investnt.com.au
6. Queensland government for business and industry http://www.business.qld.gov.au/invest
7. South Australia government The Department of State Growth http://www.southaustralia.biz http://www.statedevelopment.sa.gov.au
8. Tasmanian Government The Department of State Growth http://stategrowth.tas.gov.au
9. Victoria Government Invest Victoria
investment promotion agency (IPA)
http://www.invest.vic.gov.au
ชื่อหน่วยงาน เว็บไซต์
1. The Australia Thailand Business Council (ATBC)  http://www.aust-thai.org.au
2. CollabIT http://www.aiia.com.au/group/collabit_act
3. Council of Small Business Australia  http://www.cosboa.org.au
ชื่อหน่วยงาน เว็บไซต์
1. สถานทูตเอกอัครราชทูตไทย http://canberra.thaiembassy.org
2. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ http://www.thaiconsulatesydney.org
3. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ http://www.thaitrade.com
4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน thaitrade@ozemail.com.au
5. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ http://www.boi.go.th 
Sydney@boi.go.th
6. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย http://www.opsmoac.go.th
7. สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ http://www.ocsc.org.au
8. สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก http://www.airattachemnl.com
9. สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ http://dint.rta.mi.th
10. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานซิดนีย์ http://www.navalattache.com/naval_canberra
Coming soon