ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 7,686,850 ตารางกิโลเมตร อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะแร่ธาตุต่างๆ แต่มีประชากรจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ ดังนั้น อุปสงค์ภายในประเทศออสเตรเลียอาจจะมีค่อนข้างน้อย

อย่างไรก็ตาม ชาวออสเตรเลียมีกำลังซื้อสูง ดังนั้น นักลงทุนของไทยจึงควรจะลงทุนในสาขาที่มีอุปสงค์ในออสเตรเลียหรือในสาขาที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ยากในประเทศอื่นๆ เพื่อผลิตและส่งออก


ภาคการค้า

ธุรกิจการค้าส่ง – ค้าปลีกสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทย มีลู่ทางที่ดีในรัฐนิวเซาท์เวสลส์ (นครซิดนีย์) รัฐวิกตอเรีย (นครเมลเบิร์น) และรัฐควีนส์แลนด์ (นครบริสเบน) เนื่องจากรัฐดังกล่าวมีธุรกิจร้านอาหาร และมีชาวเอเชียจำนวนมาก ที่มีความต้องการสินค้าไทย ธุรกิจที่ประกอบการในสาขานี้ ได้แก่ บริษัท Tangola Pty Ltd ในนครเมลเบิร์น


ภาคบริการ

สาขาบริการสำหรับนักลงทุนไทยที่มีลู่ทางที่ดีการลงทุนในออสเตรเลีย ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร นวด/สปา ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (นครซิดนีย์) รัฐควีนส์แลนด์ (นครบริสเบน และโกลด์โคสต์) รัฐวิกตอเรีย (นครเมลเบิร์น) รัฐเซาท์ออสเตรเลียเลีย (นครแอดิเลด) รัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี(นครดาร์วิน) และ รัฐแทสเมเนีย (นครโฮบาร์ต) เนื่องจากรัฐดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของออสเตรเลีย และมีประชากรออสเตรเลียและเอเชียอาศัยอยู่จำนวนมาก


ภาคอุตสาหกรรม

ธุรกิจอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในออสเตรเลีย ได้แก่

  1. พลังงาน (อาทิ น้ำมันและก๊าซ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์)
    ในรัฐควีนส์แลนด์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และรัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี
  2. เหมืองแร่
    ในรัฐควีนส์แลนด์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และรัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

เศรษฐกิจของรัฐนิวเซาท์เวลส์มีขนาดที่ใหญ่และหลากหลายที่สุดในประเทศ มีมูลค่ารวมของสินค้าและบริการสูงกว่าเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ซิดนีย์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทต่างชาติจะขยายฐานการลงทุนมาที่ซิดนีย์มากขึ้น ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจของเมืองที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบกฎหมายและการธนาคารที่โปร่งใส เปิดกว้างและมีการควบคุมที่ดี และความมีเสถียรภาพทางการเมืองในระยะยาว ทำให้ซิดนีย์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความโดดเด่นและน่าลงทุน อาทิเช่น


ภาคการค้า

อุตสาหกรรมการค้าปลีกคิดเป็นร้อยละ 5.2 ของมูลค่าอุตสาหกรรมของรัฐนิวเซาท์เวลส์ และคาดว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 22 ในช่วงทศวรรษต่อไป โดยในปี 2552 มีการประมาณการว่าคนที่ถูกจ้างงานในภาคการค้าปลีกคิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 คือ ประมาณ 10.5% ของการจ้างงานในทุกอุตสาหกรรม


ภาคบริการ

การบริการถือเป็นภาคธุรกิจที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ คิดเป็น 36% ของการส่งออกรวมในปี 2553-2554 เช่น การให้บริการทางการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลต่างๆ ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ไอซีที และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ และรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังเป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้านการท่องเที่ยวและการบริการด้านการศึกษา ตลอดจนด้านการตลาดและการค้ากับต่างประเทศอีกด้วย


ภาคอุตสาหกรรม

การผลิตเชิงพาณิชย์ การผลิตถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ คิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของฐานการผลิต การหมุนเวียน และการจ้างงานทั้งหมดในออสเตรเลีย เนื่องจากข้อได้เปรียบหลายอย่างทั้งด้านการออกแบบ และวิศวกรรมที่มีความแข็งแกร่ง การเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยนวัตกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา ตลอดจนความได้เปรียบด้านวิศวกรรมและทักษะในการผลิตต่างๆ เช่น

  1. อุตสาหกรรมยานยนต์
  2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่
    คิดเป็น 45% ของการส่งออกทั้งหมดของรัฐ โดยภาพรวมอุตสาหกรรมนี้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหมาะกับการลงทุน เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ต่ำ และพนักงานมีทักษะที่สูง ภาครัฐให้การสนับสนุนที่ดี