ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าในพื้นที่

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร “Fine Food Australia” ที่ Sydney Olympic Park ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ลักษณะของงาน: งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการโรงแรม (hospitality) และภาคการค้าปลีก (retail sectors) ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกและผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร นิทรรศการและการออกร้านแสดงสินค้าอาหาร และกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับอาหาร

จำนวนผู้ประกอบการที่คาดการณ์: ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า - คน และมากกว่า 1,000 ร้านแสดงสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ

เว็บไซต์ของการจัดงาน: http://finefoodaustralia.com.au/

10/13/2014กลับหน้าหลัก