เกร็ดการทำธุรกิจ

วัฒนธรรมทางธุรกิจ

Key

การเรียนรู้มารยาทและวัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทจะเข้าไปดำเนินกิจการนั้นนับเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ ดังนั้นนักธุรกิจไทยที่ประสงค์จะลงทุนหรือประกอบธุรกิจในออสเตรเลียควรเข้าใจวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจในเรื่องหลักๆ ดังนี้

  1. การแต่งกาย
    นักธุรกิจไทยที่ต้องการพบปะหรือเจรจาการค้ากับประเทศออสเตรเลียจะต้องแต่งกายสุภาพ

  2. แนวทางและมารยาทในการเจรจาธุรกิจ
    การเจรจาเพื่อทำธุรกิจหรือลงทุนในออสเตรเลียจะต้องมีการจัดทำแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนและมีวัตุประสงค์ที่แน่นอน เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและใช้คำที่สั้นกระชับ ระหว่างการเจรจาสามารถใช้คำพูดง่ายๆ ที่ได้ใจความ เนื่องจากออสเตรเลียเน้นความเสมอภาคและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันโดยไม่คำนึงถึงเรื่องความอาวุโสมากนัก ดังนั้น การเจรจาจะเน้นความเข้าใจในงานและ การบรรลุผลเป็นหลักแต่จะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและมีความโปร่งใสในการทำงานด้วย

วัฒนธรรมทางธุรกิจ

คนทำงานของออสเตรเลียมีบุคลิกเฉพาะร่วมกันอยู่ประการหนึ่งคือ จริงจัง จริงใจ และพอดี มีกระบวนการคิดและสื่อสารที่ยึดข้อเท็จจริง เหตุผล กฎระเบียบ มากกว่าอารมณ์ความรู้สึก การควบคุมอารมณ์ไม่ได้ อาจถูกประเมินเป็นคนใช้ไม่ได้ หรือเชื่อถือไม่ได้ และเมื่อต้องสื่อสารทั้งในรูปแบบการนำเสนอ เจรจา หรือปฏิสัมพันธ์ “ความจริงใจ” นักธุรกิจและผู้บริหารจะเน้นที่ผลกำไรมากกว่าส่วนแบ่งทางการตลาด และนิยมคนที่ผลงานหรือความสำเร็จมาก

ส่วนเรื่องของการติดต่อหรือสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนออสเตรเลีย ถึงแม้ไม่ได้สนิทคุ้นเคย หรือมีข้อห้ามชวนหนักใจ ก็ไม่ได้เป็นประเด็นลดทอนโอกาสความสำเร็จในการติดต่อ อาจเป็นไปได้ที่คู่เจรจาจะเชื้อเชิญไปร่วมงานสังสรรค์นอกเวลาบ้าง ควรตอบรับโดยดี หากถูกเชิญไปร่วมงานที่บ้าน การนำดอกไม้ และไวน์ไปมอบให้เจ้าภาพ ถือว่าเป็นเรื่องคลาสสิกและแสดงมารยาทอันดี

เมื่อไปถึงงาน ควรพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป ประเด็นที่เสี่ยงน้อยมากคือเรื่องกีฬาและภูมิประเทศ เรื่องที่เสี่ยงมาก คือ การเมือง เชื้อชาติ และประวัติศาสตร์ แต่ถ้าเผลอพลาดแสดงความคิดเห็นที่ตรงข้ามสุดขั้วก็ไม่จำเป็นต้องตระหนก เพราะคนออสเตรเลียนิยมวิถีคนกล้า คิดต่างดีกว่าโอนอ่อนคล้อยตามไปเสียหมด ส่วนเรื่องเบาๆ อย่างการทักทายและการแต่งกายนั้น การจับมือถือเป็นวิถีสากลใช้ได้ทั้งกับชายและหญิง มีเคล็ดลับเล็กน้อยว่าควรจับมืออย่างหนักแน่นพร้อมสบตาแบบตรงๆ

การแต่งกายนั้น แม้เจ้าถิ่นจะแต่งกายออกแนวไม่เป็นทางการ เช่น ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้น หรือกางเกงขาสั้นทำงาน แต่ผู้ไปเยือนควรแต่งกายแบบเรียบแต่ประณีตในเนื้อผ้าและการตัดเย็บ แล้วจึงค่อยๆ ปรับให้กลมกลืนต่อไป โดยรวมวิถีออสเตรเลียจะค่อนไปในเชิงอังกฤษมากกว่าอเมริกัน

ที่มา : ข้อมูลจาก http://www.bangkokbiznews.com/home/details/business/ceo-blogs/saowakon/20100205/99008/news.html