เกร็ดการทำธุรกิจ

พฤติกรรมผู้บริโภค

การศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถวางกลยุทธ์การผลิตและส่งออกสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในออสเตรเลียได้ดียิ่งขึ้น โดยแนวโน้มตลาดผู้บริโภคในออสเตรเลีย มีดังนี้

 1. ชาวออสเตรเลียนิยมสังสรรค์กับเพื่อนสนิทหลังเลิกงานหรือพบปะสมาชิกในครอบครัวในวันหยุดที่ร้านอาหาร ส่งผลให้ธุรกิจภาคบริการด้านร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารไทยได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
 2. ชาวออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ จึงชอบอาหารที่มีเครื่องเทศ/สมุนไพร อย่างเช่นอาหารไทย จึงทำให้อาหารไทยได้รับความนิยมในลำดับต้น ๆ ในออสเตรเลีย
 3. วิถีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไป โดยหันมานิยมอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจอาหารแบบพร้อมรับประทาน (ready meal) และอาหารแช่แข็งเข้าไปบุกตลาดของออสเตรเลียมากขึ้น และมีลู่ทางเติบโตที่ดี
 4. สุภาพสตรีชาวออสเตรเลียนิยมใส่เครื่องประดับที่สามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาสตลาดตลาดอัญมณีและเครื่องประดับจึงมีแนวโน้มที่ดีในการขยายตัว
 5. ชาวออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือทำจากวัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้รับความนิยม
 6. เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศใหญ่ที่มีพื้นที่กว้าง การมีรถยนต์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ส่งผลให้การนำเข้ารถยนต์ที่ผลิตจากประเทศไทย รวมถึงส่วนประกอบรถยนต์ อาทิ เบรก เกียร์ ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ ที่ผลิตจากประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน รถยนต์ส่วนใหญ่ ตามท้องถนนในออสเตรเลียนำเข้าจากประเทศไทย ในขณะเดียวกันบริษัทผลิตรถยนต์ในออสเตรเลีย อาทิ Ford ได้ปิดกิจการในออสเตรเลียและย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า และToyota มีแผนที่จะปิดกิจการในออสเตรเลียในปี ค.ศ. 2017
 7. ชาวออสเตรเลียมีอำนาจซื้อสูงและให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าเป็นหลัก ดังนั้น หากเป็นสินค้าที่มีราคาสูง แต่มีคุณภาพ ก็มีลู่ทางที่ดีในตลาดออสเตรเลีย
 8. ชาวออสเตรเลียมีค่านิยมบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศ (Australian Made) โดยเฉพาะสินค้าเกษตร จําพวกผักและผลไม้ที่ผลิตในท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ที่จะทำธุรกิจในออสเตรเลียจึงจำเป็นต้องเตรียมการและวางกลยุทธ์เพื่อรับมือต่อปัญหาดังกล่าว โดยอาจจะเลือกใช้วัตถุดิบการผลิตที่มีแหล่งกำเนิดจากออสเตรเลีย
 9. ชาวออสเตรเลียนิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ส่งผลให้ธุรกิจไทยอาจปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยเน้นสื่อออนไลน์และปรับระบบให้มีความทันสมัยตามกระแสสังคมและค่านิยมมากขึ้น

พฤติกรรมผู้บริโภค

เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มั่นคง และประชาชนส่วนใหญ่ชอบออมเงิน โดยในปี 2011 มีอัตราการออมเงินสูงถึงร้อยละ 9.2 ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 20 ปีของออสเตรเลีย ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของออสเตรเลียเป็นอย่างสูง โดยปกติห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่างๆในนครซิดนีย์มักจะปิดเร็ว (5.00-6.30 pm) ยกเว้นวันพฤหัสที่เป็นวัน shopping day จะปิดประมาณ 9 pm และร้านค้ามีความหลากหลาย มีสินค้าให้เลือกมากมาย แต่หากเป็นสินค้าที่เป็นกลุ่ม Luxury หรือ brandname จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าราคาในแถบยุโรป และเนื่องจากวัน shopping day มีเพียงวันเดียวคือวันพฤหัส ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มนิยมสั่งซื้อของ online มากขึ้น ทั้งร้านค้าท้องถิ่นและร้านค้าจากต่างประเทศ ทำให้ร้านค้าปลีกต่างๆ เริ่มหันมาเพิ่มช่องทางการค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยค่าเงินของออสเตรเลียที่สูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเที่ยวต่างประเทศเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเมื่อเที่ยวในประเทศ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของออสเตรเลียเป็นอย่างมาก

สำหรับพฤติกรรมที่เด่นชัดของคนออสเตรเลียอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นอยู่ ผู้บริโภคส่วนมากให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ ทั้งอาหารและการออกกำลังกาย ดังนั้น คนออสเตรเลียจะชอบซื้ออาหารออร์แกนิคส์ ดื่มน้ำผลไม้ และชอบออกกำลังกายทั้งในฟิตเนส และนอกสถานที่ เช่น เดินป่า (Bush walking) ตามสวนสาธารณะต่างๆ บางคนก็มี trainer ส่วนตัว คนส่วนมากชอบที่จะหาซื้อเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายมากกว่าเสื้อผ้าใส่ทั่วไป ทำให้สินค้าประเภทอุปกรณ์กีฬา รองเท้า หรือเสื้อผ้ากีฬา มีค่อนข้างหลากหลายและมีคุณภาพที่ดีมาก

นอกจากนี้ Euromonitor International: Consumer Lifestyles in Australia (กันยายน 2556) ได้สรุปแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคออสเตรเลีย 3 อันดับแรก ดังนี้

 1. ชาวออสเตรเลียมีแนวโน้มออมเงินมากขึ้นและใช้จ่ายลดลง
 2. ชาวออสเตรเลียมีแนมโน้มที่จะลดเวลาในการท่องเที่ยวลงเนื่องจากชีวิตมีความเร่งรีบมากขึ้น
 3. ผู้บริโภคมีแนวโน้มซื้อของทางอินเตอร์เน็ตภายในประเทศมากขึ้น
ที่มา : ข้อมูลบางส่วน http://ecberkku.com/en/consumer/consumer1/l2.html