ภาพรวมประเทศ

รู้จักเครือรัฐออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีลักษณะเป็นทวีป และเป็นดินแดนเก่าแก่ที่มีประชากรตั้งรกรากมาเป็นเวลายาวนาน ก่อนที่ชาวยุโรปจะมาตั้งรกรากนั้น ชาวอะบอริจิน (Aborigine) และชาวเกาะทอร์เรสเทรต (Torres Strait Islanders) ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปนี้

ออสเตรเลียตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในส่วนที่เรียกว่า โอเชียเนีย (Oceania) ประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่นๆ ในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้
พื้นที่ 7,692,300 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงแคนเบอร์รา (Canberra)
ประชากร ประมาณ 24.3 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2559)
ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธ์ (Federal Democracy) และเป็นประเทศในเครือจักรภพ
นายกรัฐมนตรี The Honorable Malcolm Turnbull, MP หัวหน้าพรรคเสรีนิยมออสเตรเลีย (Liberal Party of Australia)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ The Hon Julie Bishop MP
สกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
GDP 1,219.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)
GDP per Capita 50,943.2 (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)
GDP Growthร้อยละ 2.4 (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 1.7 (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)
มูลค่าการค้ารวม515,411 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)
มูลค่านำเข้า 271,405 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)
มูลค่าส่งออก 244,006 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)
มูลค่าขาดดุลการค้า 27,399 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)
ทรัพยากรธรรมชาติ แร่เหล็ก ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ทอง
อุตสาหกรรม รถยนต์ จักรกล เคมีภัณฑ์ และการแปรรูปอาหาร
ตลาดส่งออก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา อินเดีย (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)
ตลาดนำเข้า จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไทย เยอรมนี (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)
สินค้าส่งออก แร่เหล็ก ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ทอง (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)
สินค้านำเข้า น้ำมันดิบ รถยนต์โดยสาร ปิโตรเลียม ชิ้นส่วนและอุปกรณ์โทรคมนาคม และยารักษาสัตว์ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)

ที่มา : Department of Foreign Affairs and Trade ของออสเตรเลีย – DFAT เว็บไซต์ http://www.dfat.gov.au/geo/fs/aust.pdf

ถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ แต่การคมนาคมภายในประเทศก็มีความสะดวกสบายมาก จัดได้ว่าเป็นประเทศที่ทันสมัยที่สุดประเทศหนึ่งของโลก การเดินทางไปมาระหว่างรัฐ มีหลายทางเลือกทั้งทางเครื่องบิน ซึ่งมีสายการบินให้เลือก ได้แก่ Qantas, Virgin Australia, Jetstar เป็นต้น หรือจะเดินทางแบบชมวิวความสวยงามของออสเตรเลีย ก็สามารถเลือกทางรถไฟ หรือขับรถส่วนตัว หรือรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง

ส่วนการคมนาคมในของแต่ละรัฐเอง ก็มีความสะดวกสบายมาก ระบบการคมนาคมขนส่งในแต่ละเมืองหลวงของแต่ละรัฐ และแต่ละเขตการปกครอง ก็จะมีความหลายหลายแตกต่างกันออกไป เช่น ระบบการคมนาคมของซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด มีคนอาศัยมากที่สุดของออสเตรเลีย

ระบบการคมนาคมขนส่งจะมีหลากหลายให้เลือกทั้ง รถแท็กซี่ รถไฟ รถเมล์ รถราง เรือโดยสาร บัตรโดยสารก็จะมีหลายประเภท และนครเมลเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียมีระบบคมนาคมทั้งจักรยาน แท็กซี่ รถไฟ รถราง และรถโดยสารประจำทาง

รู้จักนครซิดนีย์

รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW)

รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) เป็นหนึ่งในหกรัฐของเครือออสเตรเลีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย มีเมืองหลวงคือ "ซิดนีย์"

ในปี 2011-2012 รัฐนิวเซาท์เวลส์ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็น 30.8 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศออสเตรเลีย (มวลรวมกว่า 455.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) มีการเติบโตทาง GDP โดยเฉลี่ยที่ 2.4% และรายได้ต่อหัวสูงถึง 60,807 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ซึ่งถือว่ามีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเป็นประตูสู่ออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิค เศรษฐกิจของรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นขนาดใหญ่กว่าของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ และบัญชีสำหรับประมาณหนึ่งในสามของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศออสเตรเลีย และรัฐที่มีการจัดอันดับ AAA - โดย Standard&Poor และมูดี้ส์ ถือเป็นเมืองที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ ซิดนีย์ยังมีความพร้อมในเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำคัญเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม


ที่มา : http://www.sydneyaustralia.com/en/doing-business-in-sydney